Què és?

Un programa d’ocupació és un servei adreçat a un determinat col·lectiu amb una casuística concreta i amb unes determinades dificultats. El tipus d’activitat és predeterminat tot i que s’acaba d’ajustar en funció de la dinàmica que es generi.  Habitualment es desenvolupa una atenció individual ajustada a les necessitats particulars del col·lectiu i es disposa d’espais de treball grupal que els permet enfrontar-se a les dificultats amb què es troben.
Metodologia
 • Col·lectiu

  Els programes defineixen normalment un determinat col·lectiu diana al qui s’adrecen: joves, extoxicòmans, aturats de llarga durada, perceptors de la renda garantida de ciutadania, etc.
  Les persones venen majoritàriament derivades d’altres serveis o recursos especialitzats.

 • Cicle i la temporalitat

  El cicle i la temporalitat d’atenció ve pre-configurat tot i que permet ajustos en funció de cada cas.

 • Resultats

  Els resultats apunten a abordar de manera específica les dificultats del col·lectiu en relació al mercat de treball i no només en termes d’inserció laboral.

Què aporta Insercoop?

Insercoop té una llarga experiència de treball amb col·lectius en dificultats: extoxicòmans, aturats de llarga durada, joves, persones amb malaltia mental, perceptors de la renda garantida de ciutadania, exreclusos, persones en risc i  d’exclusió.

Programes ACTIUS

Programes NO ACTIUS