Què és?

L’assistència tècnica és un suport especialitzat que pot estar vinculada a qualsevol àrea, programa o servei que requereixi un equip expert en la matèria i que pugui donar una resposta ràpida i professional a les necessitats puntuals o estructurals que tinguin

Metodologia

  • Per la naturalesa del suport, aquesta assistència pot ser de moltes tipologies i magnituds diferents. En funció de cada encàrrec es realitza una anàlisi dels resultats esperats i una proposta de l’estratègia i fases a desenvolupar. Es fa un seguiment periòdic que permet introduir els ajustos pertinents.

Què aporta Insercoop?

Insercoop té molta experiència en fer assistències tècniques especialitzades en temes d’inclusió social, comunitària i laboral. Qualsevol demanda es avaluada i es fa una  proposta tècnica que situa les coordenades per tal de poder donar una resposta efectiva.

Programes ACTIUS

Programes NO ACTIUS

Programa EIXAM

El dispositiu Eixam, en el marc del Projecte “Treball a les 7 comarques: Terra Alta Més”, és un servei integral que fomenta la integració sociolaboral.

Llegir més