Què és?

Aules de recerca activa de feina

Els espais de recerca de feina tenen per objectiu promoure la recerca organitzada i sistemàtica de feina per tal de preparar a la persona demandant d’ocupació per a la seva incorporació al mercat laboral, mitjançant la posada en contacte de les persones participants en l’espai amb ofertes de feina que els permetin trobar un lloc de treball adient al seu objectiu professional.

A qui va adreçat?

 • Persones que compleixin els següents requisits:

  • Tenir un projecte professional definit i viable.
  • Estar inscrites al Servei Públic d’Ocupació de Catalunya amb la demanda activa.
  • Tenir disponibilitat i interès per participar.
  • Tenir coneixements de català/castellà.
  • Tenir coneixements d’informàtica i Internet.
  • Tenir disponibilitat horària.

Metodologia de treball

Els espais de recerca de feina ofereixen dos serveis: recerca activa de feina i eines informàtiques.

 • Servei recerca activa de feina:

  • Es fa servir una metodologia activa en la que es fomenta l’autonomia de cada persona i s’incentiva i es motiva les persones participants per presentar el màxim de candidatures, atenent el seu objectiu professional i l’adequació del seu perfil a les demandes de les empreses.
  • Consta d’un mínim de 8 sessions i un màxim de 12 sessions.
 • Eines Informàtiques

  • Suport individualitzat per complementar el coneixement i reforç d’ús de les eines informàtiques necessàries per a la recerca de feina fins que la persona participant disposi del nivell que li permeti realitzar la recerca de feina de manera fluida i autònoma.
  • Les sessions es fan els divendres i tenen una durada de 1,5h. Cada persona assistirà a les sessions que siguin necessàries per accedir al servei recerca activa de feina.

On?

 • Punts d'actuació al territori

  Barcelona (Verneda)
  Casal de Barri La Verneda
  Cr. Santander, 6
null

El Programa Espais de Recerca de Feina és un Programa del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya.