Missió

A Insercoop treballem per oferir serveis d’inserció laboral de qualitat amb l’objectiu que les persones disposin d’eines de promoció social i laboral. Especialment ens adrecem a aquelles persones que per diferents motius es troben en situació de desigualtat i que troben limitada la seva possibilitats en l’exercici dels drets bàsics.

Visió

  • Respondre a la demanda de serveis especialitzats en el treball d’orientació professional i d’inserció laboral a persones que es troben en situació de dificultat per orientar la seva trajectòria laboral.
  • Donar una resposta basada en criteris educatius i que permeti promoure el canvi de lloc a través de dotar-la d’instruments d’anàlisi i de transformació de la seva pròpia realitat.
  • Promoure activitats des d’una perspectiva crítica, transformadora i de sostenibilitat en el territori. Fer-ho en complicitat i col·laboració amb les administracions i altres organitzacions.

Valors

  • Promoure l’educació com a element de transformació social
  • Generar propostes crítiques amb la realitat social i econòmica
  • Promoure la participació directa i la democràcia
  • Col·laborar en promoure sistemes socials solidaris i sostenibles