L’ aposta dels nostres serveis sempre té en compte la persona
i es basa en la qualitat i l’èxit dels seus resultats

Insercoop està compromesa en la inclusió social i laboral de persones en situació de dificultats. Per a fer-ho desenvolupa nombrosos projectes tant d’iniciativa pròpia com en col·laboració amb diferents administracions i fundacions

Gestió integral de dispositius d’inserció

Circuit d’atenció complert que s’inicia amb una valoració de les persones, defineix  un itinerari a seguir i disposa de diferents espais de suport i tallers per tal de donar resposta a les diferents necessitats.

LLegir més

Programes d’inclusió i d’ocupació

Servei adreçat a un determinat col·lectiu amb una casuística concreta i amb unes determinades dificultats. El tipus d’activitat és predeterminat tot i que s’acaba d’ajustar en funció de la dinàmica que es generi.

Llegir més

Assistència tècnica

Suport especialitzat que pot estar vinculada a qualsevol àrea, programa o servei que requereixi un equip expert en la matèria i que pugui donar una resposta ràpida i professional a les necessitats puntuals o estructurals que es generin.

Llegir més

Formació

La formació va adreçada a la millora de les competències de les persones. Diferenciem les competències en funció de si son de tècniques o de caràcter transversal.

Llegir més