Insercoop

Insercoop és una cooperativa d’iniciativa social, fundada el 1997, per un equip d’educadors i educadores amb l’objectiu d’oferir un servei de suport educatiu i de qualitat per a la inserció sociolaboral.

Al llarg d’aquests anys hem desenvolupat diferents programes, serveis i projectes destinats fonamentalment a persones amb especial dificultat d’inserció. El nostre compromís professional es reflecteix en el rigor a l’hora de dur a terme la nostra labor, així com en l’ètica amb la que ens plantegem el nostre servei a la comunitat.

LLegir més sobre la història d’Insercoop

null
Prólogo de Xavier Orteu del llibre Insercoop: un modelo educativo para la inserción laboral. Barcelona, Editorial Gedisa, 2018Llegir »

Quatre eixos vertebren el nostre projecte:

Qualitat d’atenció a les persones que atenem

Les persones que atenem són considerades com a usuàries del servei amb tots els drets i deures que això comporta. Tenim molt present que part de la nostra responsabilitat suposa provocar en l’usuari un canvi respecte a les seves possibilitats de futur.

Altres compromisos vers la iniciativa social

Insercoop, com a equip humà estem compromesos amb la transformació de la societat , la  lluita per la igualtat d’oportunitats i la protecció del medi ambient.

Qualitat en el sistema de gestió

Donem molta importància al continu anàlisi de les actuacions de l’entitat per tal de poder millorar constantment el servei: la satisfacció de les persones que atenem i els resultats obtinguts.

Professionalització

Tenim en compte que l’element que permet donar la millor qualitat al servei que oferim és el capital humà. Per això donem molta importància a la selecció de l’equip de professionals amb què comptem i la formació i reflexió sobre la pròpia pràctica.