Què és?

El Programa d’acompanyament ofereix un suport específic a aquelles persones que necessiten un acompanyament a la inserció de manera virtual, però no disposen de les competències digitals, ni de condicions d’aprofitament dels mecanismes digitals existents per fer-ho.

A qui va adreçat?

 • A persones que fan recerca de feina activa, necessiten acompanyament virtual i no disposen dels coneixements suficients per garantir un acompanyament de qualitat.

Metodologia de treball

 • Avaluació de necessitats digitals

 • Formació

  A mida per a cada persona en funció de la seva situació.

 • Acompanyament

  Durant el procés d’inserció.

On?

 • Punts d'actuació al territori

  Barcelona (L’Eixample)
  C/ París, 71

  L’Hospitalet de Llobregat
  C/ De la Muntanya, 1

Materials de consulta

 • Guía de orientaciones para el acompañamiento virtual

  Las presentes reflexiones son fruto del trabajo realizado por el equipo de Insercoop en el marco de una subvención de la Fundación la Caixa. (PDF)

 • Conferencia de Saül Karsz a Insercoop

  (VIDEO)

null

Aquest projecte està finançat per la Fundació “la Caixa”.