Què és?

El Programa d’acompanyament ofereix un suport específic a aquelles persones que necessiten un acompanyament a la inserció de manera virtual, però no disposen de les competències digitals, ni de condicions d’aprofitament dels mecanismes digitals existents per fer-ho.

A qui va adreçat?

 • A persones que fan recerca de feina activa, necessiten acompanyament virtual i no disposen dels coneixements suficients per garantir un acompanyament de qualitat.

Metodologia de treball

 • Avaluació de necessitats digitals

 • Formació

  A mida per a cada persona en funció de la seva situació.

 • Acompanyament

  Durant el procés d’inserció.

On?

 • Punts d'actuació al territori

  Barcelona (L’Eixample)
  C/ París, 71

  L’Hospitalet de Llobregat
  C/ De la Muntanya, 1

null

Aquest projecte està finançat per la Fundació Bancària “la Caixa”.