Informació institucional

INSERCOOP SCCL és una Societat Cooperativa Catalana Limitada constituïda el 28 d’abril de 1997, subjecta inicialment als principis i disposicions de D.L. 1/1992 de 10 de febrer, Llei de Cooperatives de Catalunya, actualment substituïda per la Llei 12/2015 de 9 de juliol, de cooperatives.
És una entitat cooperativa catalana amb iniciativa social sense ànim de lucre que té com a objecte la promoció social i laboral de col·lectius amb dificultats d’adaptació social.
Insercoop s’alinia amb el compromís ètic de la transparencia i fa públiques les dades de la seva gestió.