PROGRAMA MAIS

El programa MAIS (Mesures Actives d’Inserció) té com a objectiu principal oferir itineraris d’inserció laboral per tal de millorar el nivell d’ocupabilitat per a persones perceptores de la Renda Garantida Ciutadana. El programa ofereix orientació, assessorament i formació així com la realització de pràctiques no laborals per tal d’ajudar a la reincorporació al món laboral.

Els centres on es desenvolupen el programa són:

  • Oficina Barcelona: C/París, 71, 1º, 1ª, 08029 – Barcelona
  • Casal Cívic Verdum: C/Robert Robert, 2 ,  08042 – Barcelona
  • Oficina L’Hospitalet: C/ Muntanya, 1, 08901 – L’Hospitalet de Llobregat (Barcelona)
  • Centro Cultural Can Pelegrí: C/ Jaume I, 7, 08120 La Llagosta (Barcelona)
  • Centre Baix Ebre: Centre Baix Ebre Innova Polígon Venta Nova, 0 s/n 43894 Camarles (Tarragona)