Què és?

Programa d’inserció sociolaboral

El Programa contempla una intervenció sociolaboral amb enfocament integral i acompanyament personalitzat i jurídic amb el treball coordinat entre els diferents agents implicats, i amb la doble vessant de servei d’acompanyament en el procés de millora de l’ocupabilitat per a la inserció laboral.

A qui va adreçat?

 • Persones en situació administrativa irregular i que compleixen els requisits per regularitzar-se per la via de l’arrelament social.

Metodologia de treball

 • Orientació

 • Accions grupals de desenvolupament de competències transversals

 • Tècniques de recerca de feina

 • Espai de recerca de feina

 • Accions de prospecció

On?

 • Punts d'actuació al territori

  Barcelona Activa
  C/ Perú, 52

null

Servei de l’Ajuntament de Barcelona gestionat per Insercoop.