La formació: el problema de donar forma en una realitat líquida

Dilluns, 11 de maig de 2015, a les 10:00 h

La formació ha estat el mecanisme bàsic per donar forma al nostre projecte professional. La capacitat de la formació d’establir un recorregut per accedir al nostre objectiu professional ens permetia atorgar-li un sentit vital. Actualment aquesta construcció de sentit s’ha fragmentat i ja no segueix aquesta lògica lineal. Ara bé, encara que la desorientació sobre què estudiar i la pèrdua de confiança sobre el valor dels estudis no ho fa fàcil, la necessitat de donar forma al nostre encaix en el mercat de treball, no ha desaparegut. Podem dir que s’ha tornat “líquida”. La formació segueix sent la gran aposta de futur.